Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Estudi de la Paraula

És l’estudi de Jesucrist en la Paraula de Déu. Estudi que neix del desig i de la necessitat de conèixer Jesús per a donar-lo a conèixer. Ens farà fer l’experiència que Jesucrist ens fa créixer en el seu Amor i avançar en el seu seguiment. 
El fruit i l’eficàcia de l’Estudi d’Evangeli es recull quan es fa amb una certa continuïtat i marcant un cert itinerari dels aspectes de Jesús que volem descobrir, estudiar, aprofundir.

Veure anteriors


Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
Diumenge
XXV de durant l’ any_Ciclo B_Mc 9,30-37

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text Mc 9,30-37

En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: «El Fill de l'home serà entregat en mans dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies.» Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafar-Naüm. Un cop a casa, els preguntà: «Què discutíeu pel camí?» Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells seria el més important. Aleshores s'assegué, cridà els dotze i els digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots.» Després féu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué: «Qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat.»

Comentaris:

La celeritat del pas per Galilea no impedeix a Jesús una breu estada a la "casa" de Cafarnaüm per impartir al grup dels dotze alguns dels molts ensenyaments que necessiten encara. El segueixen tan sols externament. La dificultat de comunicació persisteix, perquè persisteix també la diversitat de preocupacions. Davant la discussió que han mantingut entre ells pel camí és urgent sobretot una lliçó: la del servei. Després d'una solemne introducció narrativa, en què es Jesús és presentat en actitud clarament magisterial, dues sentències són suficients per expressar aquesta dura exigència per als deixebles. La primera assenyala on és la veritable grandesa, atacant d'arrel l'afany d'orgull i de poder. Sense excepcions ni restriccions, gran és només aquell que, en actitud de servei, s'interessa pel proïsme de manera afectiva i efectiva. Queda invertit així l'ordre de valors que tantes vegades preval entre els homes. La segona, amb la presència d'un nen, com a símbol del que és insignificant, explicita i completa la primera. Hom és gran -ve a dir-, no quan s'ocupa un lloc de rellevància, sinó quan en la vida es fa lloc per a qui no té grandesa. La raó d'això està en què Jesús mateix -i Déu a través d'ell-, s'encarna en qui no gaudeix de relleu ni de prestigi, en el feble i indefens.

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

  • Hem de saber qui és gran, però gran segons Déu és el petit amb qui Ell s'identifica.

  • Som grans si ens ocupem d'aquells que no tenen prestigi ni grandesa, dels últims d'aquesta societat.

"Tu ets la nova vida."

“Tu ets el camí”

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

 

  • Beneeix Senyorles nostres famílies i comunitats.

Allunya d'elles tota divisió
I ensenya'ns el camí
del servei i la humilitat.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, per el que m'has revelat amb aquesta Paraula,
Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l'acció de l'Esperit en la meva vida.

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org i evangeli al dia 2018 Ed. CCS

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article